Národní házená slaví 100 let od svého založení

Valná hromada 2008Valná hromada 2008

organizační pokyny
plán rozvoje SNH na léta 2008 - 2009
hodnocení plánu rozvoj SNH na léta 2006 - 2007
úpravy Stanov SNH - NÁVRH

Program 13. VH SNH
1. Zahájení - schválení Programu 13. VH SNH
Jednacího řádu
2. Volba členů pracovního předsednictva (5 členů)
mandátové komise (3 členové)
návrhové komise (3 členové)
3. Zpráva o činnosti SNH za rok 2006 - 2007
4. Zpráva o hospodaření SNH v roce 2007
5. Zpráva dozorčí rady SNH
6. Diskuse k předneseným zprávám (3. - 5.)
7. Návrh rozpočtu SNH na rok 2008
8. Zpráva mandátové komise
Přestávka
9. Návrh na úpravu Stanov SNH
10. Zhodnocení plnění programu rozvoje NH na léta 2006 - 2007 a návrh plánu rozvoje na léta 2008 - 2009
11. diskuse k bodu 9 a 10
12. Volba delegáta na VH ČSTV
13. Zpráva návrhové komise
14. Závěr

[zpět] [nahoru] [home] [vpřed]
2005 © dlouháč & Ceramtec s.r.o.
WebMaster: dlouhac@svaznarodnihazene.cz
návštěvníků (TOPlist.cz):