Národní házená slaví 100 let od svého založení

Valná hromada 11. 3. 2006 Praha StrahovValná hromada 11. 3. 2006 Praha Strahov

Návrh programu 12. VH SNH
1. Zahájení - schválení Programu 12. VH SNH
Jednacího řádu
Volebního řádu
2. Volba členů pracovního předsednictva (5 členů)
mandátové komise (3 členové)
volební komise (3 členové)
návrhové komise (3 členové)
3. Zpráva o činnosti SNH za rok 2004 - 2005
4. Zpráva o hospodaření SNH v roce 2005
5. Zpráva dozorčí rady SNH
6. Diskuse k předneseným zprávám (3. - 5.)
7. Návrh rozpočtu SNH na rok 2006
8. Zpráva mandátové komise
9. Volby členů VV a DR SNH
Přestávka
10. Zpráva volební komise
11. Zhodnocení plnění programu rozvoje NH na léta 2004 - 2005 a návrh plánu rozvoje na léta 2006 - 2007
12. Návrh na úpravu OŘ SNH a Statutu DR SNH
13. Diskuse k bodu 11 a 12
Přestávka
14. Volba předsedy a místopředsedy SNH a předsedy DR SNH
15. Volba delegáta na VH ČSTV
16. Zpráva návrhové komise a závěr

[zpět] [nahoru] [home] [vpřed]
2005 © dlouháč & Ceramtec s.r.o.
WebMaster: dlouhac@svaznarodnihazene.cz
návštěvníků (TOPlist.cz):