Národní házená slaví 100 let od svého založení

Informace předsedy HK SNHInformace předsedy HK SNH

 

                                                                                                                           27.8.2012

 

 

                        Změna Přílohy č.2  FŘ SNH

 

 Na základě návrhu Hospodářské komise SNH a komise rozhodčích byly dne 22.6.2012 na zasedání  VV SNH schváleny nové výše jízdného

                      

 

     Sazebník k „Hospodářské směrnici“

 

 

1.     Zkrácená  náhrada  za použití  vlastního vozidla  činní    4,50  Kč/km

 

2.     Rozhodčím ligových  utkání ,semifinále,finále ČP dospělých a kvalifikace žen bude v případě  použití vlastního vozidla proplacena  zkrácená  náhrada ( bod 1 )  dle vzdálenosti od místa bydliště :

 

a)     do 500 km za jednu cestu ve výši  4,50 kč / km

b)     nad 500 km za jednu cestu tato náhrada  činí  paušální částku  4 500 ,- Kč  za  celé cestovné ( max. 1 000 km x 4,50 – 4 500,- Kč ).

c)     náhrada  za použití  vlastního vozidla  může být  upravena  individuální smlouvou  s  rozhodčím.

d)    – ostatní  výše jízdného pro rozhodčí  :

   2.rozhodčí jedním autem  4,50 Kč (omezení –jedna cesta max. 500 km)

-          3.rozhodčí jedním autem  4,50 Kč (omezení –jedna cesta max. 500 km)

 

                     

Nové  výše  jízdného  nabývá  platnosti  od  1.8.2012 .HK si vyhrazuje právo tuto částku upravit v návaznosti na vývoj cen benzinu a nafty dle MF.

                

 

 

 

     Ivo Toman v.r.                                                                                                         Petr Holý v.r.          předseda HK SNH sekretář SNH

[zpět] [nahoru] [home] [vpřed]
2005 © dlouháč & Ceramtec s.r.o.
WebMaster: dlouhac@svaznarodnihazene.cz
návštěvníků (TOPlist.cz):