Národní házená slaví 100 let od svého založení

Solidarita svazůSolidarita svazů

Solidarita svazů

V souvislosti se změnou pravidel financo-vání sportu ze strany MŠMT došlo v roce 2012 k vyloučení patnácti sportovních sva-zů ČSTV ze systému podpory z Programu V MŠMT - Organizace sportu.

Postižené sportovní svazy, které neobdrže-ly finance z programu V MŠMT, prezento-valy svoji situaci na 26.VH ČSTV. Na zá-kladě diskuse pak 26.VH ČSTV schválila vytvoření fondu z příspěvků jednotlivých členských svazů ČSTV na podporu posti-žených svazů.

Situaci později napravilo i MŠMT, které na základě dohody s ČSTV a Fotbalovou aso-ciací České republiky poskytlo těmto 15 svazům částečnou finanční podporu v ob-jemu 7 mil. Kč. Svazy tak mohou bez ohro-žení pokračovat v aktivním rozvoji svého sportovního odvětví.

Celkově bylo k 18.7.2012 získáno 3.808.638,-Kč od 48 členských sportovních svazů ČSTV. Částka byla rozdělena Vý-konným výborem ČSTV patnácti sportov-ním svazům:

Český minigolfový svaz; Svaz národní há-zené; Svaz kulturistiky a fitness ČR; Česká asociace amerického fotbalu; Český svaz metané; Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Český svaz vodního motorismu; Česká asociace sportu psích spřežení; Českomoravský billiardový svaz; Český korfbalový svaz; Český svaz jógy, o.s.; Český svaz kuší; Česká Muay-Thai asocia-ce, o.s.; Česká asociace pétanque klubů; Česká Lakrosová Unie, o.s.

Sportovní svazy ukázaly, že jsou i přes vlastní ekonomické těžkosti solidární, jed-notné a dostávají svým závazkům.

Redakce Zpravodaje ČSTV

[zpět] [nahoru] [home] [vpřed]
2005 © dlouháč & Ceramtec s.r.o.
WebMaster: dlouhac@svaznarodnihazene.cz
návštěvníků (TOPlist.cz):